gezond en vitaal leven en werken

OVERwerk(t)

Er is nog weinig bekend over de gevolgen van (onbehandelde) klachten op het werk. Van ruim 900 vrouwelijke managers en administratieve krachten uit een Brits onderzoek zegt bijna de helft het moeilijk te vinden om in die periode voluit te werken. Uit onderzoek onder werkneemsters van een zorgorganisatie in Drachten blijkt dat een derde aangeeft een matige tot slechte werkgeschiktheid te hebben in die periode. 

De symptomen van stress en burn out en de overgang lijken erg op elkaar. Als de overgang besproken wordt in de diagnosefase kan het zijn dat er een andere diagnose en daarmee ook anders behandelplan uit voortvloeit. 

Als het gaat om een sluitende aanpak, is het nodig dat in het hele netwerk rondom een vrouwelijke werknemer interventies gedaan worden. Dat het onderwerp bespreekbaar wordt met leidinggevende en collega’s, dat de bedrijfsarts over voldoende kennis en handelingsperspectief beschikt, evenals de huisarts en dat organisaties hun HR/verzuim/vitaliteitsbeleid leeftijdsbewust maken. Tenslotte spelen werkgevers een belangrijke rol bij het informeren van vrouwen zelf.

Schakel de kennis van het netwerk OVER! en de ervaring van professionals op het gebied van overgangszorg in. 
Meer over het interventieprogramma OVERGANGSPROOF