gezond en vitaal leven en werken

Informatie & delen

Ventilator? Onzin!

Ventilator?
Onzin!

v 45+
Duurzaam inzetbaar

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Werk & emancipatie

Video Learning

Video
Learning

Hulplijnen

hulplijnen

organisaties

organisaties
overgangsproof

Overgangscoaches

Overgangscoaches

Onderzoek & leren

overgangs-
gerelateerd verzuim

boekenkast

boekenkast

OVERHOOP magazine

OVERHOOP
magazine

geaccrediteerde
nascholing

Eigen regie & gezondheid

Greene scale

Greene
scale

Praat erover

Praat erover
praatkaarten

Overgang en de mond

Overgang en de mond

Zoek begrip & steun

Praat
erover

#overgangsproof

Het interventieprogramma overgangsproof begeleidt organisaties om hun medewerkers 45+ (v) duurzaam inzetbaar te maken en te houden in de levensfase waarin ze zitten.